青楼绮阁已含春凝妆艳粉复如神。

author
0 minutes, 40 seconds Read

青楼绮阁已含春,凝妆艳粉复如神。

出自唐朝谢偃的《乐府新歌应教》

原文赏析:
 

青楼绮阁已含春,凝妆艳粉复如神。

细细轻裙全漏影, 离离薄扇讵障尘。

樽中酒色恒宜满,曲里歌声不厌新。

紫燕欲飞先绕栋,黄莺始哢即娇人。

撩乱垂丝昏柳陌, 参差浓叶暗桑津。

上客莫畏斜光晚,自有西园明月轮。

拼音解读
 

qīng lóu qǐ gé yǐ hán chūn ,níng zhuāng yàn fěn fù rú shén 。

xì xì qīng qún quán lòu yǐng , lí lí báo shàn jù zhàng chén 。

zūn zhōng jiǔ sè héng yí mǎn ,qǔ lǐ gē shēng bú yàn xīn 。

zǐ yàn yù fēi xiān rào dòng ,huáng yīng shǐ kā jí jiāo rén 。

liáo luàn chuí sī hūn liǔ mò , cān chà nóng yè àn sāng jīn 。

shàng kè mò wèi xié guāng wǎn ,zì yǒu xī yuán míng yuè lún 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

…详情

 

Similar Posts