玉楼春(三月三日雨夜觞客)

author
0 minutes, 56 seconds Read

玉楼春(三月三日雨夜觞客)

作者:毛滂朝代:宋代

玉楼春(三月三日雨夜觞客)原文
一春花事今宵了。 

点检落红都已少。

阿谁追路问东君,只有青青河畔草。

尊前不信韶华老。

酒意妆光相借好。

檐前暮雨亦多情,未做朝云容易晓。

南歌子正月二十八日定空寺赏梅暮霰寒依树,娇云冷傍人。

江南谁寄一枝春。

何似珑璁十里、更无尘。

雨萼胭脂淡,香须蝶子轻。

碧山归路小桥横。

谁见暗香今夜、月胧明。

玉楼春(三月三日雨夜觞客)拼音解读
yī chūn huā shì jīn xiāo le 。 

diǎn jiǎn luò hóng dōu yǐ shǎo 。

ā shuí zhuī lù wèn dōng jun1 ,zhī yǒu qīng qīng hé pàn cǎo 。

zūn qián bú xìn sháo huá lǎo 。

jiǔ yì zhuāng guāng xiàng jiè hǎo 。

yán qián mù yǔ yì duō qíng ,wèi zuò cháo yún róng yì xiǎo 。

nán gē zǐ zhèng yuè èr shí bā rì dìng kōng sì shǎng méi mù xiàn hán yī shù ,jiāo yún lěng bàng rén 。

jiāng nán shuí jì yī zhī chūn 。

hé sì lóng cōng shí lǐ 、gèng wú chén 。

yǔ è yān zhī dàn ,xiāng xū dié zǐ qīng 。

bì shān guī lù xiǎo qiáo héng 。

shuí jiàn àn xiāng jīn yè 、yuè lóng míng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

毛滂 毛滂,字,衢州江山人,约生于嘉佑六年(1061),卒于宣和末年。有《东堂集》十卷和《东堂词》一卷传世。…详情

 

Similar Posts