乾符初得位天弩夜收铓

author
1 minute, 46 seconds Read

乾符初得位,天弩夜收铓

出自唐朝温庭筠的《题翠微寺二十二韵(太宗升遐之所)》

原文赏析:
邠土初成邑,虞宾竟让王。 

乾符初得位,天弩夜收铓。

偃息齐三代,优游念四方。

万灵扶正寝,千嶂抱重冈。

幽石归阶陛,乔柯入栋梁。

火云如沃雪,汤殿似含霜。

涧籁添仙曲,岩花借御香。

野麋陪兽舞,林鸟逐鹓行。

镜写三秦色,窗摇八水光。

问云征楚女,疑粉试何郎。

兰芷承雕辇,杉萝入画堂。

受朝松露晓,颁朔桂烟凉。

岚湿金铺外,溪鸣锦幄傍。

倚丝忧汉祖,持璧告秦皇。

短景催风驭,长星属羽觞。

储君犹问竖,元老已登床。

鹤盖趋平乐,鸡人下建章。

龙髯悲满眼,螭首泪沾裳。

叠鼓严灵仗,吹笙送夕阳。

断泉辞剑佩,昏日伴旂常。

遗庙青莲在,颓垣碧草芳。

无因奏韶濩,流涕对幽篁。

拼音解读
bīn tǔ chū chéng yì ,yú bīn jìng ràng wáng 。 

qián fú chū dé wèi ,tiān nǔ yè shōu máng 。

yǎn xī qí sān dài ,yōu yóu niàn sì fāng 。

wàn líng fú zhèng qǐn ,qiān zhàng bào zhòng gāng 。

yōu shí guī jiē bì ,qiáo kē rù dòng liáng 。

huǒ yún rú wò xuě ,tāng diàn sì hán shuāng 。

jiàn lài tiān xiān qǔ ,yán huā jiè yù xiāng 。

yě mí péi shòu wǔ ,lín niǎo zhú yuān háng 。

jìng xiě sān qín sè ,chuāng yáo bā shuǐ guāng 。

wèn yún zhēng chǔ nǚ ,yí fěn shì hé láng 。

lán zhǐ chéng diāo niǎn ,shān luó rù huà táng 。

shòu cháo sōng lù xiǎo ,bān shuò guì yān liáng 。

lán shī jīn pù wài ,xī míng jǐn wò bàng 。

yǐ sī yōu hàn zǔ ,chí bì gào qín huáng 。

duǎn jǐng cuī fēng yù ,zhǎng xīng shǔ yǔ shāng 。

chǔ jun1 yóu wèn shù ,yuán lǎo yǐ dēng chuáng 。

hè gài qū píng lè ,jī rén xià jiàn zhāng 。

lóng rán bēi mǎn yǎn ,chī shǒu lèi zhān shang 。

dié gǔ yán líng zhàng ,chuī shēng sòng xī yáng 。

duàn quán cí jiàn pèi ,hūn rì bàn qí cháng 。

yí miào qīng lián zài ,tuí yuán bì cǎo fāng 。

wú yīn zòu sháo hù ,liú tì duì yōu huáng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

温庭筠 温庭筠(812?─870?)唐末诗人和词人。本名岐,字飞卿,太原祁(今山西祁县东南)人。温彦博裔孙。富有天才,然恃才不羁,生活放浪,又好讥刺权贵,多犯忌讳,因薄其有才无行得罪宰相令狐绹,取憎于时,故屡举进士不第,长被乏抑,终生不得志。大中十三年(859),出为隋县尉。徐商镇襄阳,召为巡官,常与殷成式、韦蟾等唱和。后来,归江东,任方城尉。咸通七年(866),徐商知政事…详情

 

Similar Posts