临江仙(呈湘川使君丁郎中仲京)

author
1 minute, 51 seconds Read

临江仙(呈湘川使君丁郎中仲京)

作者:姚述尧朝代:宋代

临江仙(呈湘川使君丁郎中仲京)原文
佳节喜逢长久日,魏文帝《与钟繇书》曰:“九月九为阳数,而日月并应。 

俗嘉其名,以为宜于长久,故以享宴高会。

是月律中无射,言群木庶草无有射地而生,惟菊纷然独荣。

非夫含乾坤之淳和,体芬芳之淑气,孰能如此。

故屈平悲冉冉之将老,思食秋菊之落英。

辅体延年,莫斯之贵。

谨奉一束,以助彭祖之术。

翩翩凫_朋来。

霜清天宇绝纤埃。

老杜《九日》诗云:“天宇清霜净,公堂宿雾披。

”遥怜巴岭月,严武有《九日巴岭答杜二见忆》诗云:“卧向巴山落月时,两乡千里梦相思。

”拟上曲江台。

老杜有《九日曲江》诗云:“重阳独酌杯中酒,抱病起登江上台。

” 怀县从容留客宴,见老杜《九日杨奉先会白水崔明府》诗。

追欢正好传杯。

使君归骑莫相催。

更拚明日醉,未放菊花开。

临江仙(呈湘川使君丁郎中仲京)拼音解读
jiā jiē xǐ féng zhǎng jiǔ rì ,wèi wén dì 《yǔ zhōng yáo shū 》yuē :“jiǔ yuè jiǔ wéi yáng shù ,ér rì yuè bìng yīng 。 

sú jiā qí míng ,yǐ wéi yí yú zhǎng jiǔ ,gù yǐ xiǎng yàn gāo huì 。

shì yuè lǜ zhōng wú shè ,yán qún mù shù cǎo wú yǒu shè dì ér shēng ,wéi jú fēn rán dú róng 。

fēi fū hán qián kūn zhī chún hé ,tǐ fēn fāng zhī shū qì ,shú néng rú cǐ 。

gù qū píng bēi rǎn rǎn zhī jiāng lǎo ,sī shí qiū jú zhī luò yīng 。

fǔ tǐ yán nián ,mò sī zhī guì 。

jǐn fèng yī shù ,yǐ zhù péng zǔ zhī shù 。

piān piān fú _péng lái 。

shuāng qīng tiān yǔ jué xiān āi 。

lǎo dù 《jiǔ rì 》shī yún :“tiān yǔ qīng shuāng jìng ,gōng táng xiǔ wù pī 。

”yáo lián bā lǐng yuè ,yán wǔ yǒu 《jiǔ rì bā lǐng dá dù èr jiàn yì 》shī yún :“wò xiàng bā shān luò yuè shí ,liǎng xiāng qiān lǐ mèng xiàng sī 。

”nǐ shàng qǔ jiāng tái 。

lǎo dù yǒu 《jiǔ rì qǔ jiāng 》shī yún :“zhòng yáng dú zhuó bēi zhōng jiǔ ,bào bìng qǐ dēng jiāng shàng tái 。

” huái xiàn cóng róng liú kè yàn ,jiàn lǎo dù 《jiǔ rì yáng fèng xiān huì bái shuǐ cuī míng fǔ 》shī 。

zhuī huān zhèng hǎo chuán bēi 。

shǐ jun1 guī qí mò xiàng cuī 。

gèng pīn míng rì zuì ,wèi fàng jú huā kāi 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

姚述尧 [约公元一一七三年前后在世]字道进,华亭人。生卒年均不详,约宋孝宗乾道末前后在世。生平事迹不可考。工词,著有箫台公馀词一卷,《强村丛书》传于世。…详情

 

Similar Posts