塞翁吟

author
0 minutes, 42 seconds Read

塞翁吟

作者:方千里朝代:宋代

塞翁吟原文
暮色催更鼓,庭户月影胧_。 

记旧迹、玉楼东。

看枕上芙蓉。

云屏几轴江南画,香篆烬暖烟空。

睡起处,绣衾重。

尚残酒潮红。

忡忡。

从分散,歌稀宴小,怀丽质,浑如梦中。

苦寂寞、离情万绪,似秋后、怯雨芭蕉,不展愁封。

何时细语,此夕相思,曾对西风。

塞翁吟拼音解读
mù sè cuī gèng gǔ ,tíng hù yuè yǐng lóng _。 

jì jiù jì 、yù lóu dōng 。

kàn zhěn shàng fú róng 。

yún píng jǐ zhóu jiāng nán huà ,xiāng zhuàn jìn nuǎn yān kōng 。

shuì qǐ chù ,xiù qīn zhòng 。

shàng cán jiǔ cháo hóng 。

chōng chōng 。

cóng fèn sàn ,gē xī yàn xiǎo ,huái lì zhì ,hún rú mèng zhōng 。

kǔ jì mò 、lí qíng wàn xù ,sì qiū hòu 、qiè yǔ bā jiāo ,bú zhǎn chóu fēng 。

hé shí xì yǔ ,cǐ xī xiàng sī ,céng duì xī fēng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

 

Similar Posts