氐州第一

author
0 minutes, 53 seconds Read

氐州第一

作者:方千里朝代:宋代

氐州第一原文
朝日融怡,天气艳冶,校英杏萼犹小。 

燕垒初营,蜂衙乍散,池面烟光缥渺。

芳草如薰,更潋滟、波光相照。

锦绣萦回,丹青映发,未容春老。

倦客自嗟清兴少。

念归计、梦魂飞绕。

浪阔鱼沈,云高雁阻,瞪目添愁抱。

忆香闺、临丽景,无人伴、轻颦浅笑。

想像消魂,怨东风、孤衾独晓。

氐州第一拼音解读
cháo rì róng yí ,tiān qì yàn yě ,xiào yīng xìng è yóu xiǎo 。 

yàn lěi chū yíng ,fēng yá zhà sàn ,chí miàn yān guāng piāo miǎo 。

fāng cǎo rú xūn ,gèng liàn yàn 、bō guāng xiàng zhào 。

jǐn xiù yíng huí ,dān qīng yìng fā ,wèi róng chūn lǎo 。

juàn kè zì jiē qīng xìng shǎo 。

niàn guī jì 、mèng hún fēi rào 。

làng kuò yú shěn ,yún gāo yàn zǔ ,dèng mù tiān chóu bào 。

yì xiāng guī 、lín lì jǐng ,wú rén bàn 、qīng pín qiǎn xiào 。

xiǎng xiàng xiāo hún ,yuàn dōng fēng 、gū qīn dú xiǎo 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

 

Similar Posts